1991 – 1921: 30 rokov ES

0
700

Medzinárodná Ekonomika spoločenstva, ktorá sa zrodila v Brazílii v roku 1991 oslavuje 29.mája 2021 30 rokov existencie. ES žije, ako spomína medzinárodný koordinátor ES, svetovo uznávaný profesor ekonómie Luigino Bruni, vďaka ženám a mužom, ktorí uverili slovám Chiary Lubichovej prednesené v Sao Paole v máji 1991: „Ekonomika spoločenstva je ekonomikou založenou na dávaní“ a začali ju realizovať v svojom osobnom, profesnom, spoločenskom, politickom živote. ES má svoju identitu a víziu: „aby nikto nebol núdzny“.


30 rokov je dôvodom na poďakovanie všetkým jej aktérom na celom svete, ako aj na Slovensku a všetkým tým, ktorí dávajú a následne vedia aj správne prijímať. ES bude naďalej živým a plodným projektom, ak sa neuzavrie do seba a bude žiť v spoločenstve s inými realitami „dobrej“ ekonomiky. Nech je spolu s ostatnými súčasťou nádeje pre lepší a spravodlivejší svet, o ktorom snívame všetci, zvlásť mladí ľudia. Dajme si spoločne nádej. ĎAKUJEME!