Tvoja firma sa slobodne zapojila do Ekonomiky spoločenstva?

Ak nie je zapojená, no ty máš záujem a chceš prejaviť svoju sympatiu?

Od konca mája 2014 je k dispozícii nové webové sídlo www.eoc-companies.org, vzniklo kvôli zberu údajov o firmách zapojených alebo sympatizujúcich s ES. Je to nový pružný nástroj, ktorý umožňuje firmám, aby poskytovali správcovi projektu na miestnej aj medzinárodnej úrovni informácie o firemných ziskoch poskytnutých pre núdznych a na formáciu pre kultúru spoločenstva, ktoré prešli buď oficiálnymi kanálmi ES alebo boli použité na tie isté účely inou formou.

Dovoľujeme si požiadať všetky firmy, ktoré sa už zapojili do Ekonomiky spoločenstva, alebo by sa do nej chceli zapojiť, aby sa zaregistrovali na novom webovom sídle.


Ako to funguje?

Prostredníctvom webového sídla, ktoré je k dispozícii v šiestich jazykoch (taliansky, anglicky, francúzsky, portugalsky, španielsky a slovensky) sa môže každý podnikateľ vstúpiť do kontaktu s projektom, zaregistrovať sa ako „adherent“ a tak usmerniť svoju firmu na vykonávanie vlastnej činnosti podľa princípov, ktoré sú vyjadrené v Carta di Identità di Economia di Comunione, alebo sa môže zaregistrovať ako „sympatizant“, čiže požiadať, aby bol informovaný o aktivitách ES a prípadne môže poskytnúť svoje vedomosti a schopnosti pre projekt.

Dostupné údaje nahlásené spoločnosťami sa spracujú do súhrnnej formy na poskytnutie kompletného prehľadu o aktivitách firiem zapojených do ES na celom svete. Okrem toho umožňujú miestnym komisiám alebo Centrálnej komisii ES pohotovo uľahčovať vzájomné zdieľanie odborných schopností a spoluprácu medzi firmami.

Komisie ekonomiky spoločenstva, z oblastí, v ktorých pôsobia novo registrované firmy budú informované o nových prírastkoch a budú týmto firmám k dispozícii pre ich efektívne zapojenie sa do projektu.