Pomoc ľuďom v núdzi

Projekty, ktoré sa podporujú cez ES, vždy vychádzajú z návrhov lokálnych ľudí alebo partnerských združení, ktoré sú inšpirované hodnotami ES. Skúsenosti získané v tejto oblasti...