Centrum OPLA – Osservatorio sulla Poverta Leo Andringa (Observatórium chudoby Lea Andringu) je zamerané na výskum toho, ako 30-ročná realizácia myšlienky Ekonomiky spoločenstva napĺňa svoje poslanie a pomáha prispievať k zníženiu miery chudoby vo svete. 

Leo Andringa ako prvý pochopil jemnosť procesu distribúcie pomoci chudobným. ES sa rozhodlo pomenovať na jeho počeť toto centrum so sídlom v priemyselnom parku Polo Lionello Bonfanti (Taliansko).

Cieľom OPLA je zhromaždiť „osvedčené postupy“ (interné aj externé v rámci celostvetovej ES) v boji proti chudobe a rozvíjať prístup inšpirovaný hodnotami spoločenstva a vzájomnosti.