Etické investovanie s Tomášom Dernerom, portfolio manažérom

0
263

Co nás čaká? Tomáš Derner, portfolio manažér, účastník Economy of Francesco.

  • Stručný úvod do témy.
  • Zhrnutie základných aspektov etického investovania, klasifikácie, rozdiely medzi princípmi společensky zodpovedného investovania a rozhodovaním sa na základe etických aspektov.
  • Výhody a nevýhody etického investovania.

Diskusia prebehne on-line. Prihláste sa vopred na ludmila.barborkova[at]gmail.com.