V online spojení prebehla hodinka intenzívnej práce aj hlbokého dojatia a vďačnosti voči končiacej zostave Medzinárodnej komisie ES (Ekonomiky spoločenstva), tá nová zas s bázňou hľadí na náročné výzvy, ktoré má pred sebou. Veľa úspechov a nech sa nám všetkým darí. Antonella Ferrucci

4. Novembra 2021 prebehlo spojenie vyše 180 osôb pracujúcich v rôznych častiach sveta pre projekt Ekonomiky spoločenstva.

Vybrali čas, ktorý umožnil účasť všetkých −  pre USA a Latinskú Ameriku to bolo na úsvite, pre Kóreu či Filipíny bol neskorý večer, v Európe a Afrike zas popoludnie. Nastal okamih, keď sa všetkým predstavila nová, prezidentkou Hnutia fokoláre vymenovaná, medzinárodná komisia ES.

Nový tím zostavili tak, aby v ňom boli zastúpené rôzne generácie, zemepisné oblasti, odbornosti a nasadenie pre Ekonomiku spoločenstva, uviedol pri jej predstavovaní Luigino Bruni.

Novú medzinárodnú komisiu vedú dvaja spoluzodpovední: Anouk Grevin z Francúzska, prednáša management na univerzite v Nantes a Isaias Hernando zo Španielska, je generálny riaditeľ španielskej firmy Fansa.

Ďalšími členmi novej komisie sú (foto dolu: zľava doprava): Maria Helena Faller z Brazílie, prednáša na univerzite, je podnikateľkou a predsedkyňou brazílskej asociácie ES Anpecom, Koen Vanreusel podnikateľ ES z Belgicka Easykit a súčasný prezident Polo Lionello Bonfanti, German Jorge je podnikateľom ES z Argentíny vo firme Dimaco, John Mundell je Američan a podnikateľ ES s firmou Mundell & Associates, Maja Čalfová zo Slovenska, je projektová manažérka a predsedkyňa združenia Francis and Friends, Sole Lim je kórejčanka a podnikateľka ES s firmou SumSingDang a Gloria Imumpaye je z Burundi, PhD študentka podnikania na Istituto Universitario Sophia.

Komisia − upresňuje Luigino Bruni − sa skladá z osôb, ktoré si hlboko vážim, oni budú v službe projektu ES, ktorý žije v rozličných regiónoch vo svete podľa zásad subsidiarity, sleduje životne dôležité prvky, alebo vie dať určitý impulz a pomôcť, ak treba podporiť zrod niečoho nového. Dnes nie je ES  ta istá ako pred 30-timi rokmi, v období delenia zisku na „prvú, druhú a tretiu tretinu“: táto ES bola zázrakom sama o sebe, pretože umožnila tisícom mladých ľudí študovať, rodinám, aby mali zabezpečené základné životné potreby, liečenie alebo dom na bývanie, no dnes by to bolo primálo.

Luigino Bruni by si pre nasledujúcich 20 rokov prial, aby ES nezostala takou aká je dnes, ale aby sa − podobne ako v evanjeliovom podobenstve o Nebeskom Kráľovstve − zo semienka rozvinula na strom:

Pretože ES má v súčasnosti zmysel len vtedy, ak bude aj naďalej generovať deti, ktoré budú smerovať k ‚novej‘ ekonomike, bez toho, aby  musela byť ‚našou‘“.

Nasledovali pozdravy od členov končiacej komisie: Alberto Ferrucci, Luca Crivelli, Armando Tortelli, Teresa Ganzon, Benedetto Gui, Gian Maria Bidone. Ich príspevky charakterizovala radosť z toho, že toto ‚vzácne‘ dedičstvo odovzdávajú do dobrých rúk. Vyjadrili tiež ochotu pokračovať spoločne ďalej, nechýbalo ani dojatie (pozri video s fotkami členov končiacej komisie ES: https://www.youtube.com/watch?v=xvm9t1v7g3g.)

Na rad prišlo osobné predstavenie nových členov komisie. Gloria Imumpaye bude zastupovať mladých vedeckých pracovníkov a celý africký svetadiel so zvláštnym zreteľom na inkubátory firiem EoC-IIN (Economy of Communion  International Incubating Network); Príspevkom Marie Heleny Fallerovej bude jej dlhodobé osobitné zameranie na chudobu. German Jorge pripomenul svoje vlastné povolanie pre ES, ktoré sa zrodilo v roku 1991 v Argentíne v O‘Higgins, v Mariapoli Lia.  Tam zažil, ako spoločenstvo skutočne môže vyriešiť chudobu a od tej chvíle sa stále snažil žiť podľa princípov ES. „ES je dnes všade a je jednou zo záplav. Musíme si uvedomiť, že svet dnes prechádza obdobím veľmi rýchlych zmien a len vďaka mladým sa môžeme vyhnúť strate aktuálnosti a progresu bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili.Koen Vanreusel, je podnikateľom ES doslova z prvých čias, bude sa venovať podnikateľským centrám a formácii pre podnikavosť, rozvoju podnikateľského ducha. John Mundel bude pokračovať v tom, čo nazýva svojou vášňou, čiže vo svojom zameraní na formáciu mladých pre ES, Sole Lim reprezentuje Áziu a mladých podnikateľov. Maja Čalfová bola dojatá posvätnosťou okamihov, ktoré spolu prežívali. Od prvopočiatkov nosí v srdci určitú „zvedavosť“ na to, čo je Ekonomika spoločenstva a toto je aj jej vklad v novej komisii.

Na záver dostali slovo dvaja spoluzodpovední za ES. Anouk Grevin sa podelila s tým ako prežívala posledné mesiace: prijala toto nové poverenie, keď pochopila ako je možné „nechať sa stráviť pre ES“ aj vo veľmi delikátnej situácii, ak máme dôveru v jednotu všetkých ostatných, isteže „význam“ tohto dedičstva ponesieme my všetci spoločne. Isaias Hernando povedal, že: „ES je povolanie, ktoré dalo zmysel nielen pracovnej zložke môjho života. Aj keď pociťujem svoju malosť pred skutočne náročnou výzvou, popritom však cítim, že ma sem dnes priviedol život. Je zrejmé, že ľudstvo dnes prežíva veľmi kritické obdobie, v ktorom sú bratstvo a spoločenstvo mimoriadne potrebné. To čo sa od nás dnes očakáva je určitý „prechod do dospelého života“. Je tu spoločný projekt, ktorý nás vedie k transformácii ekonomiky z polohy vykorisťovania chudobných, v ktorej sa nachádza dnes, na spásonosné miesto, od tvrdej reality k miestu   naplnenému nadprirodzeným.“ Je to veľmi silný prechod a aj na Isaiasovi bolo badať dojatie.

 „Začína nová etapa, v ktorej to, že vnímame nárek chudobných a zeme musí byť sprevádzané dialógom so všetkými realitami ES prítomnými v jednotlivých oblastiach. Je veľmi dôležité, aby sme sa transformovali na „rastlinnú“ organizáciu s rozloženými právomocami, veľmi previazanú medzi jednotlivými regiónmi. Tento dialóg začne hneď odteraz programom stretnutí s každou realitou, ktoré tvoria ES (priemyselné parky, združenia, miestne komisie…, ale aj všetky nové veci, čo pribudli za posledné roky, EoC-IIN, OPLA (Osservatorio sulla Poverta Leo Andringa; Observatory of Poverty; Observatórium chudoby LA) a rozhodne bude potrebný príspevok od všetkých.

V liste, ktorým Margaret Karramová vymenovala novú komisiu sa uvádza, že sa skladá z: „Mladých členov, odborne zdatných a vnímavých na nové výzvy, ktorým čelíme“ a vyjadrila presvedčenie, že: „… budú môcť prežiť pracovnú skúsenosť v synergii a otvorenej spolupráci, pri plnom zdieľaní zodpovedností.“

Myslím, že máme všetky predpoklady, aby sa toto všetko naplnilo. Prajeme teda úspešnú prácu novej komisii aj Všetkým nám.

Autor: ANTONELLA FERRUCCI

Preklad: Štefan Kmeť

https://www.edc-online.org/it/eventi-e-news/news/news-internazionali/1232-30-anni-di-edc/17361-30edc-il-passaggio-del-testimone.html
#30Edc: Odovzdávanie štafety