Projekty, ktoré sa podporujú cez ES, vždy vychádzajú z návrhov lokálnych ľudí alebo partnerských združení, ktoré sú inšpirované hodnotami ES.

Skúsenosti získané v tejto oblasti a hodnoty, z ktorých vychádza naša práca, nám umožňujú rozvíjať to, čo definujeme ako „rozvoj spoločenstva“: perspektíva rozvoja založená na schopnosti každého dať niečo zo seba, z tovaru či služieb, aj v podmienkach, kde je potrebná pomoc. Z tohto dôvodu v každom projekte poskytujeme konkrétne formy a nástroje na implementáciu reciprocity daru, znaku protagonizmu na strane zúčastnených ľudí a záruky skutočnej cesty integrálneho rozvoja človeka.

Pripravujeme stručný report Pomoci ľuďom v núdzi na Slovensku, strednej a východnej Európy za rok 2020. Čoskoro ho uverejníme na tejto stránke.

Ako podporiť projekty ES:

1. Podporte projekty pre ľudí v núdzi na Slovensku a v strednej a východnej Európe
Občianské združenie
NOVÉ ĽUDSTVO – EKONOMIKA SPOLOČENSTVA
Bleduľová 62
841 08 Bratislava
 
Banka: TATRABANKA, a.s. Bratislava
IBAN: SK09 1100 0000 0029 4303 0976
SWIFT kód (BIC): TATRSKBX
 
Informácia pre príjimateľa: pomoc ľuďom v núdzi
 
2. Podporte projekty ľudí v núdzi vo svete cez Medzinárodnú ekonomiku spoločenstva – www.edc-online.orgktorej súčasťou je aj ES na Slovensku
 
Pia Associazione Femminile Opera di Maria – EdC
Via di Frascati, 306 – 00040 ROCCA DI PAPA (ROMA)
 
Banca Popolare Etica di Roma
Via Parigi, 17 – 00185 ROMA
IBAN: IT74D0501803200000011754421
SWIFT kód (BIC): CCRTIT2T84A
 
Informácia pre príjimateľa: Meno darcu / názov firmy, krajina darcu
 
3. Podporte projekty ľudí v núdzi vo svete cez Medzinárodnú organizáciu AMU (Azione per un Mondo Unito – https://www.amu-it.eu ), s ktorou Medzinárodná Ekonomika spoločenstva úzko spolupracuje a podporuje:
 
AMU – Azione per un Mondo Unito Onlus
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 – 00046 Grottaferrata (ROMA)
 
Banca Popolare Etica di Roma
Via Parigi, 17 – 00185 ROMA
IBAN: IT58S0501803200000011204344
SWIFT kid (BIC):  CCRTIT2184D
 
Informácia pre príjimateľa: Meno darcu / názov firmy, krajina darcu