„V ES sa nachádza, aj keď zatiaľ v zárodku, odlišná a nová definícia podnikateľa a firmy. Je to podnikateľ, ktorý je bratský, schopný pustiť sa do náročných inovácií, „vytvárať nové torty“ (nielen darovať „kúsky torty“ „chudobným“), vie vytvárať siete vnútri aj mimo ES; verí v Prozreteľnosť, pretože dennodenne ju vidí ako pôsobí v jeho živote, aj ekonomickom; nenaháňa mu strach zraniteľnosť a rany utŕžené vo vzťahoch, pretože spolu s ranami vidí aj predzvesť požehnania (prínosu); sám hľadá chudobných, tých čo sú „osamotení“, pretože vie, že jeho špecifický a najúčinnejší spôsob ako prispievať k tvorbe sveta, ktorý je zjednotenejší a bratskejší spočíva v ich začlenení do produkčného systému a s nimi vytvárať príležitosti, ktoré poskytujú prácu a rast; hľadá nové formy riadenia (governance), aby dal život tým „novým nádobám“ pre „nové víno“ v ES.

Úryvok z: Luigino Bruni, L’Edc verso il 2031
Conclusioni dell’Assemblea Edc 2011 – Mariapoli Ginetta, 28. Mája 2011, Brazília (ES nasledujúcich 20 rokov, Závery zhromaždenia ES v roku 2011 v Brazílii).