Výnimočný príbeh podnikateľa a podnikania nového typu.

François Neveux, výnimočný podnikateľ, chcel od začiatku svojho profesionálneho života pracovať inak ako na princípre trhu a zisku. Spolu so zamestnancami, zákazníkmi i konkurentmi sa snažil budovať iný typ vzťahov, v ktorých nie „systém“, ale človek je na prvom mieste spoločenstva práce.
Zaujímal sa o všetkých ľudí, s ktorými sa stretol, a každému dal šancu. Mnohí vylúčení zo spoločnosti a žijúci na jej okraji budú tiež začlenení do podnikov, ktoré vytvoril, a prostredníctvom práce nájdu sebadôveru.

Jeho optimistický sen: Je tu miesto pre každého!