Ako sa starať o naše vzťahy na homeoffice? Ako nastaviť domácnosť tak, aby bol domov domovom a nie miestom plným povinností?

S psychoterapeutkou Ing. Mgr. Marií Novákovou budeme diskutovať o tom, ako udržať fungujúcu rodinu i firmu/zamestnanie počas tejto veľmi náročnej doby, ako nevyhorieť. Dotkneme sa aj výchovy – aké hodnoty odovzdávame?

Viac o Marii Novákové tu: https://marienovakova.cz/