Ekológia vs. Ekonomika – ako sa téma ekológie týka každého z nás? Kde sa teraz nachádzame? Aké sú kľúčové oblasti s veľkým dopadom? Ako môžem ja aktívne prispieť?
Hosťom bude RNDr. Hana Čížková, CSc.
Registrujte sa cez formulár: https://forms.gle/X1iEeQgFGwAwRYJ38
alebo odpoveďou na email: ludmila.barborkova[at]gmail.com
 
Hana Čížková (* 1962) vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, obor všeobecná biológia. Od roku 2005 pôsobí ako akademická pracovníčka Poľnohospodárskej fakulty Juhočeskej univerzity, kde svoju vedecko-výskumnú činnosť zameriava na úlohu mokradí v poľnohospodárskej krajine, napr. na ich úlohu pri viazaní uhlíka, minerálnych živín a zadržiavania vody. Svoje odborné skúsenosti zúročuje aj pri výučbe ekologicky zameraných predmetov a pri vedení odborných prác.