Medzinárodné podujatie na tému Františkova ekonomika

0
549

Od začiatku svojho pontifikátu sledoval pápež František aktivity projektu Ekonomiky spoločenstva (ES), ktorý počíta s ľuďmi v núdzi, na periférii a približne pred piatimi rokmi pozval  asi 500 predstaviteľov ES do Ríma na audienciu.  Podporil myšlienky a snahu ES priniesť alternatívu k princípom, na ktorých funguje súčasná ekonomika a vyzval podnikateľov, aby jej dali „novú dušu“, ktorá obsiahne aj ľudí v núdzi, na okraji spoločnosti a ekonomických záujmov.

Svätý otec vo svojej téme o perifériách zdôrazňuje, aby bola ekonomika inkluzívna, t. j aby  zohľadňovala aj ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov ostrakizovaní. Výzva k novému pohľadu na ekonomiku bol dôvod k iniciovaniu projektu The Economy of Francesco (Františkova ekonomika), ktorý vznikol pred dvoma rokmi v spolupráci s Ekonomikou spoločenstva a rehoľou františkánov.  Práve Svätý František Assiský patril medzi prvých zakladateľov ľudovej banky pre chudobných. Je zároveň patrónom ochrany životného prostredia. Aj ekológia je spoločnou témou oboch projektov – Ekonomiky spoločenstva aj Františkovej ekonomiky. 

V novembri v roku 2020 sa konalo podujatie v Assisi, na ktoré pozval Svätý otec hlavne mladých ekonómov a changemekrov do veku 35 rokov. Počas prípravnej fázy vzniklo 12 pracovných skupín (villages), ktoré sa zaoberali aktuálnymi problémami v spoločnosti  – zmena klímy, postavenie žien na trhu práce, etické investovanie, atď.

Projekt Františkova ekonomika pokračoval aj v roku 2021. Medzinárodného podujatia, ktoré sa konalo 2. októbra sa zúčastnilo približne 7 tis. ľudí vrátane osobností z oblastí: ekológie, sociológie a ekonómie.  Podujatie si môžete pozrieť prostredníctvom videa.