Úvod Mladí a ES

Mladí a ES

ES a mladých navzájom spája veľmi silný vzťah, už od vzniku ES v roku 1981, keď Chiara Lubichová vyzvala nové generácie, aby “venovali svoje sily tomuto programu”, zverila im najmä jeho “prehlbovanie a začlenenie do kultúry (kultúrnu štúdiu)”, čiže prechod od životnej skúseností s ES k tak spracovanej „teórii“, ktorú je možné šíriť a spracovávať v hospodársko-ekonomickej, teologickej, sociologickej a filozofickej oblasti. Dnes je k dispozícii množstvo zdrojov a je možné ich ponúknuť mladým, ktorí majú záujem bližšie sa oboznámiť s Ekonomikou spoločenstva a použiť ju ako tému pri svojom štúdiu. V tejto sekcii je súhrn všetkých správ, ktoré sa zaoberajú formáciou a mládežou.

Žiadne príspevky na zobrazenie