DVD ES

0
Ekonomika a spoločenstvo sa stretávajú DVD Ekonimika spoločenstva predstavuje 20-ročnú skúsenosť existencie projektu ekonomiky spoločenstva (ES), za ktorým stoja predovšetkým podnikatelia, ekonómovia, manažéri, študenti, vedci: občania...

Od egoizmu k solidarite

0
Nový pohľad na problémy svetovej ekonomiky Autor, Alberto Ferrucci, podáva informácie o rozvojových problémoch krajín tretieho sveta novým spôsobom. Problémy chudobného Juhu vidí v celosvetovej...