Francis & Friends

0

Identifikačná karta ES

0
Ekonomika spoločenstva (ES) je hnutím, ktoré zahŕňa podnikateľov, firmy, asociácie, ekonomické inštitúcie, ale aj zamestnancov, vedúcich pracovníkov, spotrebiteľov, sporiteľov, vedcov, hospodárske subjekty, núdznych,...

S predajom keramiky začínali na ulici. Na trhu sú už 23 rokov, no korona...

0
Výsledky driny v podnikaní, ktoré budovali viac ako dve desaťročia, sa zrazu začali rozpadávať ako domček z karát. Sestry Gabriela Kosečková a Lucia Leutgöb...

JOZEF

0
Myšlienka ekonomiky spoločenstva bola inšpiráciou pre vznik firmy "JOZEF". Pán Milan Bednár na základe živnosti (16. december 1992) začína podnikateľskú činnosť. Po 16 rokoch...

Po 23 rokoch zatvorili obchod, ale nevzdali to. Korona ich posilnila a dnes sa...

0
Keď som mala namierené do ateliéru In Vivo, vedela som, že tento rozhovor bude iný. Čakali ma štyri veselé ženy a priestor, ktorý dýchal atmosférou...

Priemyselné parky

0
Medzi základnými prvkami prvej intuície o ES bola myšlienka o priemyselných parkoch: Chiara Lubichová navrhla vybudovať - vrámci citadiel Hnutia, aby ich prítomnosť pomáhal udržiavať...